Nestle Cocoa

Naši partneri

Kedykoľvek je to možné, spolupracujeme s organizáciami združujúcimi farmárov, ako sú družstvá, pretože veríme, že sú pre ne prospešné zvyšovaním meradla pri spoločnom dodávaní kakaa na trh. Veríme, že na tomto rámci môžeme stavať s využitím skúseností a spolupráce ďalších organizácií

Týmito partnermi môžu byť nevládne organizácie (NGO), vládne organizácie alebo súkromné spoločnosti podľa miestnych okolností. Máme partnerov pre témy: prevencia detskej práce, vodné hospodárstvo a hygiena, školenie poľnohospodárov, stromov a certifikácie. Certifikácia je dobrou cestou, ako farmárov a ich organizácie odmeniť za produkovanie kakaa udržateľným spôsobom. Zároveň spotrebiteľom poskytuje tiež uistenie, že kakao bolo vyrobené za správnych podmienok. Pre hodnotenie farmárov pracujúcich v súlade s vyššími štandardmi kvality existuje celý rad rôznych systémov certifikácie, ktoré týmto farmárom a organizáciám oficiálne udelia osvedčenie a takisto umožnia účtovať za produkt vyššiu cenu. Dva příklady: UTZ certifikácia a Fairtrade.

Zvyšnými segmentmi priemyslu produkcie kakaa sa zaoberáme prostredníctvom organizácie World Cocoa Foundation, najmä stratégie známej ako „CocoaAction“.

TOP STRÁNKY