Nestle Cocoa

Naši partneři

Kdykoli je to možné, spolupracujeme s organizacemi sdružujícími farmáře, jako jsou družstva, protože věříme, že jsou pro ně prospěšné zvyšováním měřítka při společném dodávání kakaa na trh. Věříme, že na tomto rámci můžeme stavět za využití zkušeností a spolupráce dalších organizací. 

Těmito partnery mohou být nevládní organizace (NGO), vládní organizace nebo soukromé společnosti podle místních okolností. Máme partnery pro témata: zamezení dětské práce, vodní hospodářství a hygiena, školení zemědělců, stromů a certifikace. Certifikace je dobrou cestou, jak farmáře a jejich organizace odměnit za produkování kakaa udržitelným způsobem. Zároveň spotřebitelům poskytuje také ujištění, že kakao bylo vyrobeno za správných podmínek. Pro hodnocení farmářů pracujících v souladu s vyššími standardy kvality existuje řada různých systémů certifikace, které těmto farmářům a organizacím oficiálně udělí osvědčení a rovněž umožní účtovat za produkt vyšší cenu. Dva příklady:  UTZ Certifikace a Fairtrade .

Zbývajícími segmenty průmyslu produkce kakaa se zabýváme prostřednictvím organizace World Cocoa Foundation, zejména pak strategie známé jako „CocoaAction“.

 

NAHORU STRÁNKY